Extented warranty produkt

Implementering af IBSuite til Extented warranty produkt for en international kunde. Vi indgik som en del af implementeringsteamet sammen med IBA’s egne folk. Vi deltog i både foranalysen, udviklingen og implementering af det nye system. Løsningen indeholder...

Privat forsikring

Implementering af IBSuite til privat forsikringer for et større dansk forsikringsselskab. Løsning skal supportere forsikringssalg via en stor dansk retailer (affinity), hvor produktpaletten løbende udvides. Løsningen indeholder disse produkter Bilforsikring...

Frie Lønsikring

Implementering af IBSuite – Lønsikring for både lønmodtagere og selvstændige. Frie ønskede en “state-of-the-art” løsning, som kunne leve op til deres krav til effektiv police og skade administration. Løsningen indeholder disse komponenter Lønsikring...

Arbejdsskade produkt

Implementering af IBSuite til håndtering af større arbejdsskade portefølje. Udvikling af salgsportal, police og skadeshåndtering. Implementering af IBSuite til håndtering af arbejdsskade portefølje. Projektet omfattede både police og skade administration, med...

Fiskernes Forsikring

Implementering af IBSuite – Erhvervsforsikring på Arbejdsskade, Ulykkesforsikring og Fartøjsforsikring. Implementering af IBSuite til håndtering af erhvervsforsikring på Arbejdsskade, Ulykkesforsikring og fartøjsforsikring. Projektet omfattede migrering fra...